AMACCAO - TỰ CÁI TÊN NÓI LÊN TẤT CẢ


Hệ thống Công ty AMACCAO gồm có 12 Công ty thành viên đều là những Pháp nhân  độc lập, hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán độc lập và điều hành dưới chung  một sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (đứng đầu là Chủ tịch Tô Văn Năm). Với phương  châm mở rộng về sản xuất, chuyên sâu về thi công và dịch vụ, các Công ty thành viên  tập trung phát huy sức mạnh của mình đồng thời hỗ trợ cho các thành viên khác để  cùng nhau phát triển.

Khởi nghiệp từ công ty xây dựng, đến nay công ty đã phát triển trở thành tập đoàn  kinh tế vững mạnh với hệ thống các nhà máy sản xuất đa dạng trong các hoạt động  kinh doanh.

Xem thêm


HỆ THỐNG CÔNG TY AMACCAO


ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Với những thành tựu đã đạt được, Amaccao đang được đánh giá là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh, có chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới.