Chiến lược con người

Amaccao luôn coi chất lượng sản phẩm và  nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. với phương châm lấy chất lượng làm kim chỉ nam trong việc cung ứng sản phẩm xây dựng. Amaccao đã cung cấp một loạt sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng đủ khả năng cạnh tranh với những sản phẩm nhập ngoại, Với mục tiêu của Amaccao luôn tuyển dụng những nhân tài có trình độ cao đủ đức đủ tài để đáp ứng được sự phát triển & mở rộng của doanh nghiệp.

Amaccao luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

Amaccao đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của Amaccao trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, Amaccao sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.